call 0903.161616


bán

0934.133.133 = 12tr5

0903.133.133
0903.166.166
vui lòng call để chỉ 2 ta mới biết
và xin không trả lời sms