Chung cư Xa La thông tin căn hộ cập nhật bạn cần biết :
Cần bán các căn hộ tại Chung cư Xa La hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, bàn giao nhà ở ngay , pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Chúng tôi cam kết phân phối giá thấp nhất thị trường
Liên hệ ban quản lý dự án: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
Chúng tôi chuyên phân phối các căn hộ ở Chung cư Xa La tòa CT4, CT5, CT6A, CT6B và CT6C chi tiết như sau:
Tòa Chung cư Xa La CT4 có các căn đang bán như sau: - Tầng 15,17,33 căn 01 diện tích 62,8m2, 2ngủ, 2wc, ban công TN, giá TL - Tầng 9, 21, 29 căn 02 diện tích 67,8m2, 2ngủ, 2wc, ban công TB+TN, giá TL - Tầng 21, 34 căn 03 diện tích 69,5m2, 2ngủ, 2wc, ban công TB, giá TL - Tầng 19, 22, 29 căn 04 diện tích 52.3m2, 2ngủ, 2wc, ban công TB, giá TL - Tầng 4, 7, 18, 26 căn 11 diện tích 69.5m2, 2ngủ, 2wc, ban công ĐN, giá TL - Tầng 10,11,21 căn 12 diện tích 67,8m2, 2ngủ, 2wc, ban công ĐN+TN, giá TL Ngoài ra còn nhiều căn hộ khác.
Giá bán: 15-19 triệu /m2
Liên Hệ: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
Chung cư Xa La CT5:
- Chung cư Xa La CT5 – Căn 2302 diện tích 71.92 m2
- Chung cư Xa La CT5 – Căn 1703 diện tích 68.52 m2
- Chung cư Xa La CT5 – Căn 1803 diện tích 68.52 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2303 diện tích 71.91 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 405 diện tích 68.11m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1905 diện tích 68.11m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2606 diện tích 71.91 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 808 diện tích 84.57 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2308 diện tích 84.57 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 3008 diện tích 86 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 316 diện tích 78.15 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 619 diện tích 77.32 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1319 diện tích 77.32 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2619 diện tích 77.32 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2719 diện tích 77.32 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1920 diện tích 86 m2
- Chung cư Xa La CT5 – Căn 2520 diện tích 86 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1121 diện tích 80.67 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2021 diện tích 80.67 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2521 diện tích 80.67 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 3021 diện tích 80.67 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 422 diện tích 80.43 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 822 diện tích 80.43 m2
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1707 diện tích 68 m2.
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 1917 diện tích 75 m2.
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2017 diện tích 75 m2.
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 409 diện tích 125 m2.
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 3016 diện tích 78,1 m2.
- Chung cư Xa La CT5 - Căn 2121 diện tích 80,5 m2.
………
Giá từ: 14 - 17 triệu/m2
Liên hệ: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
Chung cư Xa La CT6C:
- Chung cư Xa La CT6C - Căn 2709 diện tích 62,6 m2.
- Chung cư Xa La CT6C - Căn 2405 diện tích 73,3 m2.
- Chung cư Xa La CT6C - Căn 1208 diện tích 61,6 m2.
……..
Giá từ: 15 - 17 triệu/m2
Liên Hệ: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 2102 diện tích 61.6m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 3103 diện tích 72.3m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 704 diện tích 94.6 m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1004 diện tích 94.6 m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1105 diện tích 73.3m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1905 diện tích 73.3m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1606 diện tích 62.6m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 2706 diện tích 62.6m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1209 diện tích 62.6m2
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 2614 diện tích 62,6m2.
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 703 diện tích 73,3m2.
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1309 diện tích 62,6m2.
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 1103 diện tích 73,3m2.
- Chung cư Xa La CT6B - Căn 2105 diện tích 72,3m2.

…….
Giá từ: 14,5 - 17 triệu/m2
Liên Hệ: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
Chung cư Xa La CT6A:
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 1501 diện tích 74.1m
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 1403 diện tích 83.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 1603 diện tích 83.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2503 diện tích 83.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2603 diện tích 83.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2005 diện tích 67.7m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2006 diện tích 63.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 1511 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 1711 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2011 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2211 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2511 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 3111 diện tích 69.8m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn512 diện tích 66.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2812 diện tích 66.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 3012 diện tích 66.3m2
- Chung cư Xa La CT6A - Căn 2213 diện tích 63.3m2
……….
Giá từ: 12,5 - 16 triệu/m2
Liên Hệ: 0989 925 116/ 0904 500 826/ 094 673 8235 Em Lan Chi
Và còn nhiều căn hộ ở Chung cư Xa La khác.
Vào tên hợp đồng, thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ.

Bạn đang có nhu cầu mua căn hộ Chung cư Xa La :
===>>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi
để được tư vấn và tránh tình trạng bị mua với giá chênh quá cao hoặc bị lừa đảo khi mua căn hộ tại đây. Chúng tôi cam kết phân phối giá thấp nhất thị trường.