***Mới về Lô sim Viettel, Vina trả trước nguyên kít giảm 10%****
Sim (1102,078,688.6789, 8686,668,3333,4444,7777,sim năm sinh.v.v)
*****Liên hệ: 01686.14.09.88 - 01232.14.09.88*****
097591.86.86====097291.86.86
097593.86.86= ===097770.86.86
096219.86.86 ====096489.86.86 =====096477.86.86
0942.641.555 giá 1.6tr
01265.456.789 giá 18tr
098541.6789 giá 18tr
0946.42.6789 giá 16tr Đã bán
0944.79.6886 giá 8.5tr

0943.99.1102 giá 1t5
0916.64.1102 giá 1t3
0944.71.1102 giá 1.3tr
0948.51.1102 giá 1.3tr
0944.06.1102 giá 1.3tr

0916.63.4078 giá 1.1tr
0919.10.4078 giá 1.2tr
0919.17.4078 giá 1.2tr
0949.08.4078 giá 1.1tr
0945.09.4078 giá 1.1tr

0934.844.688 giá 1.1tr
094499.7968 giá 2tr
0949.20.8688 giá 1.6tr
09456.39.686 giá 1.6tr
0949.44.8688 giá 1.5tr
0948.939.868 giá 1.7tr
094.2299.686 giá 1.7tr
0946800686 giá 1.3tr
094.6970.668 giá 1tr
0949.80.3339 giá 800k
09444.13686 giá 800k
0949.319.686 giá 800k
0944.85.3339 giá 800k
0946.134.668 giá 700k
0945.984.868 giá 800k
01255.74.6886 giá 550k
0125573.6886 giá 550k
0129.84.66688 giá 800k
0129.842.6688 giá 800k
01293.84.6688 giá 800k
012984.66868 giá 800k
.0129.842.6868 giá 800k

01234.969.989 giá 1.3tr
0942.65.67.69 giá 1.7tr
0943.97.9889 giá 1.7tr
0943.97.9977 giá 1.5tr

0943.979.969 giá 1.5tr
0944.646568 giá 2.3tr
0944.646.656 giá 1.8tr
0942.656.696 giá 2tr
0949.32.6566 giá 800k
0916.934.789 giá 1.3tr
0935.162.678 giá 1.3tr
09.1368.3678 giá 1.3tr
09496.45689 giá 900k
0949.285689 giá 900k
0948.045689 giá 900k
0942467892 giá 800k
0943593579 giá 1.3tr
094.6067896 giá 1.1tr
09436.67895 giá 800k
0949667894 giá 800k
09449.13577 giá 600k
09156.24689 giá 1tr
094.4224689 giá 1tr
0944.524689 giá 900k
094.2324689 giá 900k
0944.52.9969 giá 900k
0914446810 giá 900k
0944.989.646 giá 900k
094.58.35558 giá 800k
094.606.5558 giá 800k
0945698966 giá 800k
0944.89.79.59 giá 1tr
094527.6696 giá 800k
0947980008 giá 700k
09.4664.3336 giá 700k
0946.44.3336 giá 700k
094219.5595 giá 600k
094494.2228 giá 600k
01277986777 500k
01277.986.689 giá 500k
01257.222929 giá 400k
01257.222121 giá 400k
01257.222727 giá 400k
01257.222020 giá 400k
01257.222424 giá 400k
01257.222525 giá 400k
0123.220.6969 giá 450k



0979.695.024 giá 700k
0973.974.939 giá 900k
0988.55.2224 giá 900k
09777.63616 giá 900k
0974.05.6116 giá 900k
098.5452.898 giá 900k
098.5454.399 giá 600k
098777.5246 giá 700k
098828.5545 giá 900k
097373.1797 giá 700k
09877.121.79 giá 700k
098.797.2696 giá 900k
0983.278987 giá 600k


097393.7898 giá 1.2tr
0973.81.9969 giá 900k
0973.80.9969 giá 900k
0973.972.989 giá 1.2tr
09779.67616 giá 900k


09797.12.969 giá 900k
098.7722.565 giá 600k
098778.5797 giá 700k
0989.963.525 giá 700k
01682777353 giá 500k
0987.14.0660 giá 900k
0974.0044.69 giá 600k
0977.972.838 giá 700k
0985.460.868 giá 1tr
098778.5569 giá 1tr
098.543.7969 giá 1.1tr
09.7767.4554 giá 1tr
0973.79.09.29===== giá 1tr
01687030868====== giá 500k
01688.390939===== giá 500k
01689.878.246===== giá 500k
01694.012.246===== giá 500k
01684812225 ======giá 500k
01687.414.789== giá 500k
01694.012.123== 500k
01687.040.050 ==giá 400k
0166.569.2223== giá 400k
01684.044.566== giá 400k
016.8338.3773== giá 500k
01687.010.686== giá 500k
01687.087.939== giá 500k
016.898.57911== giá 500k
01694.012.567== giá 600k
01694.012.686 ==giá 500k
0166577.8986 ==giá 400k
0168.468.4554== giá 500k
01684.089.689 ==giá 500k
016.8383.0005 ==giá 500k
01687.898.246 ==giá 500k
01684.012.579 ==giá 500k
01687.30.9889 ==giá 500k
01687.26.9889 ==giá 500k
01688.893989 ==giá 500k
01688.390939 ==giá 500k
*************
094..605..3979
094..682..3979 Cần bán nhanh em thần tài này ai buôn bán thì dùng rất là lộc
094..751..3979
094..413..3979
094..978..3979
************
09.4774.1979
0935.14.1980
0948.04.1980
0906.57.1980
*******
0948.59.1981
0905.70.1981
0903.51.1981
0935.27.1981
0949.88.1981
0905.35.1981
********
0905.70.1982
********
0944.99.1983
0905.40.1983
093.503.1983
09.4646.1983
*******
0945.40.1984
093503.1984
******
0947.71.1985
0947.86.1985
******
0944.70.1987
0947.34.1987
0936.84.1987
0935.90.1987
0903.51.1987
0948.64.1987
094.909.1987
******
0947.72.1988
0917.64.1988
******
0949.15.1989
09.1964.1989
0946.82.1989
******
0914.09.1990
0944.85.1990
0915.43.1990
0914.28.1990
0944.32.1990
0946.07.1990
0945.64.1990
0949.66.1990
0914.38.1990
0917.94.1990
0945.74.1990
******* ***
0947.34.1992
0944.52.1992
0914.40.1992
0944.89.1992
0905.70.1992
0944.25.1992
094.838.1992
0945.39.1992
0944.08.1992
0944.28.1992
0946.40.1992
094.909.1992
0914.43.1992
*******
0916.74.1993
0913.70.1993
0949.17.1993
0917.34.1993
0945.59.1993
0949.61.1993
0947.44.1993
0946.04.1993
0945.34.1993
0945.17.1993
0914.18.1993
0949.58.1993
0916.87.1993
0914.62.1993
091274.1993
*******
0934.96.1994
09.1988.1994
094567.1994
*******
0948.83.1995
097249.1995
09.1807.1995
********
09.4334.1997
0934.96.1998
**********
094...851...1968 : 1300k

091...275...1977 : 1300k
091...956...1977 : 1300k

091...693...1979 : 1,9 triệu

091...728...1979 : 1,9 triệu

091...859...1984 : 1400k
091...628...1984 : 1400k
091...632...1984 : 1400k

094...306...1985 : 1,6 triệu

094...834...1986 : 1,6 triệu

091...486...1987 : 1,0 triệu

091...831...1288 : 800 ngàn

091...684...1989 : 2 triệu
091...581...1989 : 2 triệu
094...442...1989 : 1,8 triệu

091...843...1991 : 1,9 triệu

091...956...1992 : 2,2 triệu
091...967...1992 : 1,9 triệu
094...932...1992 : 1,7 triệu

091...556...1993 : 2,6 triệu
094...844...1993 : 1,8 triệu
094...650...1993 : 1,7 triệu

094...479...1994 : 1,7 triệu
094...968...1994 : 1,7 triệu

094...800...1995 : 1,6 triệu
094...389...1995 : 1,7 triệu

091...596...1996 : 2,3 triệu
091...512...1996 : 1,7 triệu

091...595...1997 : 1,7 triệu
091...866...1997 : 1,7 triệu
091...824...1997 : 1,7 triệu
091...902...1997 : 1,7triệu
091...279...1997 : 1,7 triệu

091...789...1998 : 1,7 triệu
091...681...1998 : 1,7 triệu
091...565...1998 : 1,7 triệu
091...869...1998 : 1,7 triệu
091...680...1998 : 1,7 triệu
091..621..3399 1,7 triệu
091..627..3399 1,7 triệu
091..637..3399 1,7 triệu
094..359..9339 1,7 triệu
094..397..9339 1,7 triệu
094..692..9339 1,7 triệu
091..970..3399 1,7 triệu
091..574..3399 1,7 triệu
091..550..3989 1,7 triệu
091..628..3989 1,7 triệu
091..946..6979 1.6 triệu
091..569..6336 1.6 triệu

091..993..6336 1.6 triệu

091..532..6363 1.4 triệu
091..543..6363 1.4 triệu
************ (*) **************
0123.888.3383 ……………………….….350k
01232.83.38.83 ……………………. ….400k
0123.6868.078 lộcphát lộcphát kothấtbát….500k
0942.5.98765 lùinhưtiến=tiềnnhưnúi ….550k
094.765.5859 ………………… ….400k
0944.36.5859 ………………… ….400k
0943.10.8586 ………………….. ….450k
0943.9955.25 (5x5=25) .......………..450k
0945.66.4569 ………………….. ….400k
0946.88.4569 …………………. ….400k
094.878.5689 ………………….. ….400k
0946.505.689 ………………….. ….400k
0947.191.131 gánh …………………400k
09.4589.0246 hai sảnh tiến đều……..450k
094.515.0708 quanhnăm kothất kobát….400k
09.4444.57.33 ………………… ….450k
0949.0949.43 sim lặp ……………...450k
0948.00.8389 …………………. ….450k
0946.50.3989 ………………… ….400k
0946.93.6989 ………………… ….400k
094.888.9697 …………………. ….500k
094.88666.59 …………………. ….500k

0123.383.1983 …………………. ….500k
01246.876.543 lùi như tiến 6 bước….500k
012.6886.078 lộcphát phátlộc kothấtbát….450k
0942.83.6696 ………………… ….400k
0947.00.6696 ………………… ….400k
0946.6886.38 lộcphát tàiphát ……..600k
09.4589.1268 ……………….. …….550k
0945.6868.92 ………………… ….call
09.468.8.6.4.2.0 tiến,lùi đều 2 bước….450k
0942.8686.48 8x6=48 .......…………..600k.
0944.6886.26 ………………….. ……..600k
0946.6886.26 ………………….. …….600k
0945.6868.07 lộcphát ko thất ……….600k
0943.668.113 lộclộcphát cảnh sát……..450k
0949.72.89.72 72=8x9=72 …………….500k
0949.72.98.72 ………………….. ……...480k
09.4499.8696 ………………………..….600k
09.4411.8696 ……………………..……..600k
094.999.1486 tamhoa, 1năm4muafatlộc….550k
0949.113.468 ……………………. 450
0942.489.468 ……………………. 450
0946.489.468 ……………………. 450
0945.85.2568 ……………………. 400
09.4973.4968 ……………………. 350
0946.05.3468 ……………………. 400
0942.040.368 ……………………. 400
0947.49.2368 ……………………. 400
0949.785.368 ……………………. 400
0942.644.368 ……………………. 400
0948.204.368 ……………………. 400
0947.569.468 ……………………. 450
09.4262.1468 ……………………. 350
0942.77.1468 ……………………. 450
09448.1.5.4.68 ……………………. 450
0942.412.568 ……………………. 400
09.456.01568 ……………………. 450
0945.24.1568 ……………………. 400
0944.608.568 ……………………. 400
09.45.35.05.68 ……………………. 400
0945.2939.68 ……………………. 450
094.306.3968 ……………………. 350
0945.972.168 ……………………. 350
0948.10.6168 ……………………. 400
0942.254.268 ……………………. 300
0944.694.268 ……………………. 300
0948.640.268 ……………………. 300
09.4353.0468 ……………………. 300
0945.498.468 ……………………. 450
0944.09.6268 ……………………. 450
0949.93.6468 ……………………. 400
0949.1789.68 ……………………. 550
0945.17.3468 ……………………. 350
0949.121.468 ……………………. 450
0949.57.6968 ……………………. 400
.........................
0948.52.4404 ……………………. 350
0942.19.4404 ……………………. 350
0948.75.4404 ……………………. 350
0949.71.4404 ……………………. 350
0948.97.4404 ……………………. 350
0942.504.404 ……………………. 400

094.339.4404 ……………………. 450
0944.804.404 ……………………. 370
0942.94.4404 ……………………. 370
0942.104.404 ……………………. 400
...........................
0945.2468.77 ……………………. 400
0942.2468.00 ……………………. 450
0949.22.5689 ……………………. 450
0947.66.5689 ……………………. 500
094.22.5.7.9.11 ……………………. 350
094.2345.012 ……………………. 400
094.2345.24/7 ……………………. 350
...............................
0946.11.8683 ……………………. 400
0945.9399.86 ................400
0949.38.8683 ……………………. 350
0944.26.8683 ……………………. 350
09.4400.8683 ……………………. 400
0945.27.8386 ……………………. 450
0947.95.8386 ……………………. 450
0949.734.886 ……………………. 400
0949.245.886 ……………………. 400
0942.54.8986 ……………………. 350
0946.55.0986 ……………………. 350
09423.1.5.4.86 ……………………. 350
09427.1.5.4.86 ……………………. 350
0943.68.14.86 ……………………. 400
0947.00.3986 ……………………. 300
0948.997.486 ……………………. 300
094.8765.113 ……………………. 350
0947.579.113 ……………………. 400
09.4567.7642 ……………………. 400
09.448800.84 ……………………. 450
09.442277.90 ……………………. 450
09.441177.96 ……………………. 450
09.444433.91 ……………………. 500
09.4444.0285 ……………………. 400
09.444404.28 ……………………. 500
09.444494.87 ……………………. 500
0946.43.2010 ……………………. 300
0945.30.2012 ……………………. 300
094.234.5.432 ……………………. 500
09.4444.86.92 ……………………. 400
0945.88.4569 ……………………. 400
0944.389.569 ……………………. 300
094.6886.090 ……………………. 500
0948.8668.12 ……………………. 450
09.4852.4953 ……………………. 550
09.4950.4953 ……………………. 450
09.4404.1349 ……………………. 450
0948.4477.49 ……………………. 350
09.43.46.49.53 ……………………. 400
0942.123.078 ……………………. 350
0949.567.078 ……………………. 400
0942.78.53.49 ……………………. 400
09.4444.13.49 ……………………. 350
0947.88.1080 ……………………. 400
0949.88.1080 ……………………. 450
09.4499.8696 ……………………. 550
0945.14.8588 ……………………. 350
0949.09.8858 ……………………. 350
0944.9494.36 ……………………. 550
0944.4994.36 ……………………. 550
0943.47.6636 ……………………. 300
0943.77.6636 ……………………. 350
0945.11.5525 ……………………. 450
0946.74.6696 ……………………. 350
0943.25.6696 ……………………. 350
0942.07.6696 ……………………. 350
0942.70.6696 ……………………. 350
0942.15.6696 ……………………. 350
0949.47.9969 ……………………. 400
0942.80.9969 ……………………. 400
0943.72.9969 ……………………. 400
0949.74.9996 ……………………. 450
0943.47.9996 ……………………. 450
0945.10.8882 ……………………. 350
0946.17.8883 ……………………. 400
0948.75.8883 ……………………. 400
0945.76.8883 ……………………. 400
0946.49.8883 ……………………. 400
094.505.8388 .......................400
0949.41.9981 ……………………. 350
0942.5999.81 ……………………. 350
094.99199.81 ……………………. 550
0942.2468.04 ……………………. 350
0942.3579.04 ……………………. 350
09.44.64.84.04 ……………………. 350
094.8866.765 ……………………. 350
0942.8989.72 ……………………. 300
0948.7989.72 ……………………. 300
09.4977.4936 ……………………. 350
09.4404.1101 ……………………. 350
09.43.6699.43 ……………………. 300
0943.6688.09 ……………………. 350
094.36.01236 ……………………. 300
0944.6886.48 ……………………. 450
09.456.3.6.9.12 ……………………. 550
0945.386.365 ……………………. 300
0947.368.365 ……………………. 400
0943.368.365 ……………………. 450
0948.468.365 ……………………. 450
0943.668.365 ……………………. 500
094.66696.15 ……………………. 400
0948.3666.80 ……………………. 300
0943.3663.18 ……………………. 400
0946.6336.18 ……………………. 400
0946.103.108 ……………………. 400
0943.103.108 ……………………. 450
094.33.579.33 …………………… 450
0947.987.321 ……………………. 450
0949.987.321 ……………………. 450
0942.77.8636 ……………………. 350
0942.55.8636 ……………………. 350
0946.7997.16 ……………………. 300
0948.8668.02 ……………………. 300
094.449900.3 ……………………. 400
09.4567.9181 ……………………. 400
0947.688.611 ……………………. 550
0946.0946.02 ……………………. 450
09.456.456.00 ……………………. 450
0946.080.060 ……………………. 550
0942.74.6869 ……………………. 550
09.4494.0090 ……………………. 400
..................................
0947.00.1389 ……………………. 400
0943.22.1389 ……………………. 400
0949.33.1389............................450
0946.55.1389 ……………………. 450
0942.55.1389 ……………………. 450
09.4569.1389 ……………………. 500
094.22.8.6.4.2.0 ……………………. 300
094.55.8.6.4.2.0 ……………………. 300
0948.63.8.9.10 ……………………. 300
0949.63.8.9.10 ……………………. 300
0947.56.8.9.10 ……………………. 450
0944.10.8.9.10 ……………………. 500
0942.98.89.10 ……………………. 450
0944.78.89.10 ……………………. 350
0948.83.8.9.10 ……………………. 400
09.49.79.89.10 ……………………. 550
0948.79.89.10 ……………………. 400
0942.11.8.9.10 ……………………. 400
09409441.4.6.8.10 ……………………. 350
09451.4.6.8.10 ……………………. 350
0943.44.6.8.10 ……………………. 350
094.234.6.8.10 ……………………. 400
....................................
0944.818.246 ……………………. 300
0944.247.246 ……………………. 350
0946.45.0246 ……………………. 350
094.595.0246 ……………………. 450
0942.369.246 ……………………. 450
094.6644.246 ……………………. 400
09.456.3.0369 ……………………. 450
0944.246.369 ……………………. 550
09.4.6.8.10.369 ……………………. 550
09442.4.3.2.1.0 ……………………. 350
09426.4.3.2.1.0 ……………………. 350
09460.5.4.3.2.1 ……………………. 550
.................................................. ......................Sim đẹp
0918.27.4078 ……………………. 1400
0915.636.626 ……………………. 1400
0919.067.078 ……………………. 1500
09.1.5.4.12.078 ……………………1500
091.88868.15 ……………………. 1500
0915.6688.36 ……………………. 1600
0943.99.4404 ……………………. 1200***
09.4404.8386 ……………………. 1400
0915.6688.36 ……………………. 1600
0947.96.66.36 ……………………. 1400
094.2468.000 ……………………. 1600
0948.73.8899 ……………………. 1700
0937.14.3333 ……………………. Call******************
09.4321.4078 ……………………. 1400
09.4444.1962 ……………………. 1400
0918.797.696 ……………………. 1000
0914.77.3968 ……………………. 800
0945.6688.36 ……………………. 900
0943.6688.36 ……………………..900
0944.86.14.68 ……………………. 600
0946.30.6568 ……………………. 600
0948.99.6968 ……………………. 600
09478.09468 ……………………. 600
0943.55.6636 ……………………. 600
0943.05.8898 ……………………. 600
0946.34.8898 ……………………. 600
094.8.9.10.246 ……………………. 600
0942.17.6568 ……………………..600
0948.1414.68 ……………………..600
0943.47.8898 …………………….600
0947.42.9989 ……………………..600
0948.707.468 ……………………...600
0947.52.6368 ……………………..650
0947.92.6368 ……………………..650
0944.07.6368 ……………………. 650
0945.86.15.68 ……………………. 650
091.570.3968 ……………………. 650
0947.579.357 ……………………. 650
09.45679.246 ……………………. 700
0942.414.078 ……………………. 700
0947.77.57.37 ……………………. 700
09.4904.4953 …………………… 700
0942.3579.88 ……………………. 700
0943.789.246 ……………………. 700**
0947.678.246 ……………………. 700**
0944.789.246 ……………………..700
0945.468.246 ……………………..700
091.506.7968 ……………………. 700
09.4494.3393 ……………………. 700
0943.6886.81 ……………………. 700
094.99699.81 ……………………. 700
09.441199.81 ……………………..700
0949.04.49.53 …………………….700
0945.6886.18 …………………….700
************************************
094.8998.095 ..................500
0949.52.6468 ……………….400
0949.437.268 ……………….350
0944.474.368 ……………….400
0942.724.368 ……………….400
0949.65.3368 ……………….400
0947.1535.68 ……………….400
0949.728.568 ……………….400
0943.327.568 ……………….350
0944.43.6168 ……………….400
0943.27.4404 ……………….350
0943.37.4404 ……………….350
0945.72.4404 ……………….350
0948.72.4404 ……………….350
0942.29.4404 ……………….350
0943.504.404 ……………….400
0946.434.404 ……………….450
0948.34.4404 ……………….370
0949.54.4404 ……………….370
0946.2468.00 ……………….400
0946.2468.22 ……………….450
094.678.5689 ……………….500
0943.764.268 ……………….300
0942.780.268 ……………….300
0942.93.6468 ……………….400
0949.45.3468 ……………….400
0947.55.8683 ……………….400
094.969.8683 ……………….400
0948.76.8683 ……………….350
0944.60.8386 ……………….450
0943.60.8586 ……………….400
0947.20.8286 ……………….350
0945.42.8986 ……………….350
09.4664.0986 ……………….350
0944.1389.86 ……………….350
0946.279.486 ……………….300
0949.75.2486 ……………….300
0949.389.113 ……………….350
09.443322.84 ……………….450
09.447733.90 ……………….450
09.4422.1962 ……………….450
09.449955.90 ……………….500
09.444494.82 ……………….500
09.444494.83 ……………….500
0942.38.2011 ……………….300
0943.76.2012 ……………….300
0945.3579.33 ……………….400
0944.04.13.49 ……………….450
0944.123.078 ……………….350
0942.53.49.13 ……………….350
0943.99.1080 ……………….400
0945.80.9959 ……………….350
0949.97.6636 ……………….300
0946.09.6636 ……………….350
0947.82.6696 ……………….350
0946.81.6696 ……………….350
0945.01.6696 ……………….350
0947.34.9969 ……………….400
0945.72.9969 ……………….400
0947.62.9996 …………………..450
0948.45.8883 ……………….400
0942.1999.81 ……………….350
0124.383.3838 ……………….350
0944.32.6661 ……………….350
0947.99.66.63 ……………….350
0948.9989.72 ……………….300
0948.3579.00 ……………….300
0947.399.663 ……………….350
0949.3579.04 ……………….300
0949.0969.75 ……………….300
0948.103.108 ……………….450
0943.3579.33 ……………….450
094.9966.092 ……………….300
09.4567.9383 ……………….400
0947.6886.11 ……………….550
0948.0948.80 ……………….450
0945.181.161 ……………….550
09425.4.6.8.10 ………………350
09.4554.6.8.10 ………………400
0942.77.1389 ……………….450
0943.4.6.8.9.10 ……………350
0942.99.8.9.10 ……………550
0944.383.246 ……………….300
0946.247.246 ……………….350
0945.369.246 ……………….450
0945.468.246 ……………….650
0948.55.0369 ……………….450
*********************************Sim 11 số
012345.2.6886 ……………………. 1200**
01234.68.2468 ……………………. 1400**
012.9872.9872 ……………………. 800**
012.7997.3993 ……………………. 800**
0123.357.8998 ……………………. 500
0123.6789.368 …………………….
0123.365.4404 ……………………. 550
012.3.5.7.9.11.68 …………………450
01.2.4.6.8-4.6.8.10 ………………450
012.3721.3721 .........……………. 450
012.7428.7428 ........................450
012.4994.3993 ……………………. 400
012.5995.5885 .......................500
0123.464.6886 .......................450
01234.09.6886 .......................600
01.2442.68886 .......................600
0123.996666.5 ……………………. 450
012.444499.86 ……………………. 300
012.4401.4404 ……………………. 300
0124.3883.383 ……………………. 350
0123.23456.65 ……………………. 450
01234.72.6886 ……………………. 450
0123.306.6886 ……………………. 400
0123.239.6886 ……………………. 400
0123.515.6886 ……………………. 400
0123.292.6886 ……………………. 400
01277.12.6886 ……………………. 400
01234.09.6886 ……………………. 600
0123.357.6886 ........................500
012.3223.3663 ……………………. 400
012.3443.3883 ……………………. 400
012.3223.8998 ……………………. 500
012.3443.5665 ……………………. 400
012.5555.8636 ……………………. 350
012.999900.92 ……………………. 600
01.255552.168 ……………………. 400
01.255552.078 ……………………. 400
012.5555.8186 ……………………. 350
012.777797.68 ……………………. 300
01.299992.078 ……………………. 450
0123.234.8.9.10 ……………………. 350
012.333388.96 ……………………. 350
0123.555.8868 ……………………. 450
01234.77.1102 ……………………. 450
01234.99.1102 ……………………. 500
01234.99.3579 ……………………. 500
01279.68.2468 ……………………. 450
012.333388.39 ……………………. 450
012.333999.36 ……………………. 350
0129.5.7.9.11.13 ……………………. 350
0125.5.7.9.11.13 ……………………. 350
0123456.89.72 ……………………. 600
0123456.69.65 ……………………. 350
01234.7.13579 ……………………. 500
01233.8.13579 ……………………. 400
01245.2.4.6.8.10 ……………………. 400
012.9939.6636 ……………………. 400
0.12486.12468 ..................550
0.12468.12486 ..................500
0123.464.6886 ……………….450
0129.665.6886 ……………….400
0129.662.6886 ……………….400
0123.992.6886 ……………….400
01233.62.6886 ……………….400
0123.357.8998 ……………….500
012.3223.3993 ……………….400
012.3443.3993 ……………….400
012.3553.8998 ……………….500
012.5665.7997 ……………….400
012.9753.3579 ……………………. call
0123.88.69996 ...................300
01236.486.468 ……………………. 350
01238.486.468 ……………………. 350
012.9.8.7.6.5.4.1.0 ……………………. 300
01234.96666.2 ……………………. 300
012.4568.3579 ……………………. 350
0123.9753.111 ……………………. 350
012.999666.04 ……………………. 400
012.7777.2686 ……………….350
012.7777.8186 ……………….300
012.9999.1668 ……………….450
0124.789.8.9.10 ……………….350
012.3333.8818 ……………….350
0124.55.02468 ……………….450
01234.11.2468 ……………….500
01234.88.3579 ……………….500
01236.79.3579 ……………….450
01234.79.1357 ……………….350
01234.89.8910 ……………….350
0124.66.02468 ……………….500
01.2442.13579 ……………….400
0129.86.02468 ……………….400
01.246.357.246 ……………….call
0125.88.96669 ……………….300
0123.357.6886 ……………….500
012.999666.83 ……………….400
01236.686.636 ……………….350
0123.8642.000 ……………….350
012.97531.000 ……………….300
0123.373.3773 ……………….350
01233.19.1990 ……………….400
012.383.69996 ……………….450

**************************Sim năm sinh
0917.66.1982 ……………………. 1700**
09.1914.1982 ……………………. 1400**
0917.54.1982 ……………………. 1400**
0916.73.1982 ……………….1400**
091.765.1968 ……………….1400**
01234.96.1986 ……………………. 450
01234.45.1982 ……………………. 400
01232.83.1983 ……………………. 400
012.3344.1988 ........................450
01238.33.1988 .......................450
01238.22.1988 ........................450
01239.86.1988 ……………………. 400
0123.444.1988 ……………………. 500
01238.00.1988 .......................400
0123.991.1989 ……………………. 400
012.3322.1989 ……………………. 450
012.3377.1989 ……………………..450
0123.909.1990 ........................450
0123.990.1990 ........................450
0123.996.1990 ........................450
01238.09.1990 ……………………. 400
012.3553.1991 ……………………. 450
01248.91.19.91 …………………….450
01239.00.1993 ……………………. 450
01233.86.1993 ……………………..400
01233.86.1992 ………………………400
01234.89.1992 ……………………. 450
01.23332.1992 ……………………. 400
0123.357.1995 ……………………..400
01234.86.1996 ……………………. 450
012.3553.1997 ………………………400
012.3773.1997 ……………………. 450
01234.66.1998 ……………………...450
*** ****************
**Lô sim vina mới về Giá rẻ như bèo 259k đến 350k/1sim cho khách hàng

0942307776
0945507776
0942837776
0948687776
0945987776
0944297776
0946297776

0949372225
0942572225
0943972225
0942982225
0945892225

0948203335
0948403335
0947013335
0946043335
0947243335
0948543335
0948743335
0946943335
0942973335
0946243338

0946152227
0946182227
0948402227
0948132227

0946201115
0944501115
0947901115
0942021115
0948021115
0949021115
0946231115
0946431115
0947631115
0949831115
0947521115
0946621115
0948721115
0949821115
0948921115
0944931115
0943241115
0946541115
0947641115
0946741115
0945841115
0948561115
0942071115
0948071115

0946321114
0943721114
0943921114
0949201114
0942701114
0945701114
0948701114
0946921114
0947921114
0948921114
0945031114
0948031114
0949031114

0946431112
0949531112
0943251112
0947251112
0943271112
0942371112
0944381112

0948104446
0947304446
0948304446
0949504446
0949604446
0947014446
0948014446

0946204448
0947204448
0947504448
0948904448
0949214448
0943614448
0948614448
0946714448
0946914448
0946124448

0948907775
0948527775
0944827775
0944137775
0944637775
0948637775
0945947775
0944587775
0946679992
0946949992
0949159992
0945069992
0944369992
0949749991
0943159991
0944612349
0944812349
0947212346
0948312347
0947912347
09.42.43.45.01
09.42.43.45.03
09.42.43.45.10
09.42.43.45.12
09.42.43.45.16
09.42.43.45.21
09.42.43.45.23
09.42.43.45.26
09.42.43.45.27
09.42.43.45.28
09.42.43.45.30
09.42.43.45.31
09.42.43.45.32
09.42.43.45.51
09.42.43.45.71
09.42.43.45.91
09.42.43.45.93
09.42.43.45.94
09.42.43.45.96
*****
0949.5.4.3.2.1.8
0943.5.4.3.2.1.6
0947.5.4.3.2.1.2
0949.5.4.3.2.1.3
0943.5.4.3.2.1.5

******
0949109078
0947609078
0944709078
0945219078
0943419078
0949419078
0945619078
0946619078
0944719078
0949819078
0949329078
0948829078
0949829078
0942339078
0945439078
0949639078
0947839078
0945249078
0944749078
0948749078
0946949078
0944459078
0947859078
0943959078
0947269078
0944089078
0946189078
0948189078
0947699078
0942346078
0946346078
0948346078
0949446078
0949546078
0947846078
0948846078
0945156078
0946156078
0944756078
0948756078
0948956078
0944166078
0942566078
0942776078
0946976078
0942586078
0945786078
0944196078
0948196078
0949196078
0945396078
0947396078
0947596078
0947696078
0947796078
0942217078
0948217078
0949217078
0945317078
0946617078
0944027078
0946527078
0948727078
0947927078
0944237078
0946237078
0944337078
0943537078
0943147078
0942347078
0947347078
0947547078
0947647078
0942747078
0942947078
0948947078
0943157078
0946157078
0949257078
0946957078
0946167078

0947167078
0948167078
0946267078
0947267078
0944367078
0947367078
0946177078
0948177078
0949277078
0943977078
0946287078
0943487078
0949487078
0948687078
0947987078
0948097078
0947297078
0946397078
0943497078
0947497078
0948597078
0942797078
0943797078
0946897078
0944997078
0947608078
0943318078
0945318078
0945618078
0947718078
0943818078
0947918078
0943028078
0946528078
0949728078
0946438078
0946738078
0947938078
0947048078
0946958078
0947098078
0947198078
0949498078
0943698078

***
09.43.44.45.28
09.43.44.45.71
09.43.44.45.73
09.43.44.45.93
***
09.45.46.48.11
09.45.46.48.30
09.45.46.48.40
09.45.46.48.59
09.45.46.48.61
09.45.46.48.72
09.44.46.48.04
09.44.46.48.23
***
012.9.8.7.6.5.4.88
012.9.8.7.6.5.4.89
012.9.8.7.6.5.4.96
012.9.8.7.6.5.4.97
012.9.8.7.6.5.4.22
012.9.8.7.6.5.4.54
012.9.8.7.6.5.4.55
012.9.8.7.6.5.4.34
012.9.8.7.6.5.4.66
012.9.8.7.6.5.4.77
012.9.8.7.6.5.4.88
***
012.7.6.5.4.3.2.1.2
012.7.6.5.4.3.2.1.3
012.7.6.5.4.3.2.1.4
***
012.4.5.6.7.8.7.92 Sinh năm 92 vào nhận hàng
***
01244444318
01244444924
01244444923
01244444920
01244444917
01244444802
01244444753
01244444637
01244444632
01244444627
01244444625
01244444395
01244444392
01244444328
01244444326
01244444318
***
01255550020
01255550025
01255559893
01255559891
01255559885
01255559883
01255559881
01255559811
01255559808
01255559798
01255559796
01255559795
01255559794
01255559793
01255559792
01255559791
01255559790
01255559788
01255559785
01255559783
01255559782
01255559769
01255559768
01255559739
01255559689
01255559678
01255559592
01255559567
01255559466
01255559389
01255559369
01255559365
***
01277778781
01277778070
01277778066
01277778060
01277778029
01277778028
01277776988
01277776967
01277776876
01277776786
01277776693
01277776687 Anh em nào 87 thì vào nhận hàng
01277776683 Anh em nào 83 thì vào nhận hàng
01277776629
01277776619
01277776299
01277776088
01277776087
01277775966
01277775889
01277775882
01277775866
01277775366
01277775266
01277775298
01277774998
01277774996
01277774866
01277774699
01277773588
01277773117
01277772998
01277772287 Anh em nào 87 thì vào nhận hàng
01277772336
01277772285 Anh em nào 85 thì vào nhận hàng
01277772291
01277772168
01277772099
01277771669
01277771286
****************************************
0165.742.3333........800k/1sim........01674.07.3333
0167.498.3333.......800k/1sim......01.642.51.3333

0167.546.3333......800k/1sim........01649.02.3333

0167.462.3333......800k/1sim.......0167.549.3333

0164.762.3333.......800k/1sim...... 0167.542.3333

01649.17.3333……………800k


******************************************
=>Đồng giá 950k

01652.17.3333............... 016.79.07.3333


01.676.05.3333............... 0165.761.3333


0162.970.3333............... 0164.340.3333


01697.06.3333............... 0166.841.3333

**********************************************
Đồng giá 1000k


20.01.626.40.3333...............21.016.757.13333


22.0164.302.3333...............23.01697.84.3333


24.0163.864.3333=>

************************************************** *****
=>Đồng giá 850k

Hàng rất đẹp tuyển chọn từ 200 con tứ 2222


01664.25.2222


01657.26.2222........... 01649.27.2222




Hàng rất đẹp tuyển chọn tứ 4444(Tứ Bất Tử)
Đồng giá 650k Kích hoạt có 100k trong tài khoản


01652.97.4444............... 01675.26.4444


0165.201.4444............... 0165.421.4444


0165.312.4444............... 0165.230.4444


01632.89.4444............... 01667.234.444


0165.515.4444


****************************
2 Em KỊCH ĐỘC:

01673.888.000.......01673.999.000

===> 1200k /1 sim

*********____________***********

1 Siêu phẩm: 01.635.635.635===> 6000k

(Toàn bộ đầu số 016 chỉ có khoảng 20 em thế này.Trên thị trường thì hầu như không có^_^)


Lô tứ 7 đẹp giá không nơi nào rẻ hơn:

====> 1000k /1 sim


0167.410.7777............ 01674.357.777


0167.430.7777............ 0167.431.7777


0165.940.7777............ 0165.849.7777


01658.45.7777............ 01659.32.7777


01658.34.7777

************
0967.19.9009

0967.46.6336

0967.49.6556

096.773.7887

0967.18.9669

096.707.5995

0967.20.9229

0967.56.3003

0967.04.7667

0967.53.9449

0967.15.2442

096.727.1551

*Các bạn khi mua hàng lưu ý nhé khi chọn số thì nhớ gọi vào số đấy xem có người dùng chưa nhé, nếu thuê bao hay không liên lạc được là vẫn còn số nhé.
* Các bạn ở xa khi mua hàng chuyển trước 100% tiền vào tài khoản, sau từ 1 đến 2 ngày quý khách sẽ nhận được sim.
* Các bạn ở Hà Nội thì Miễn phí Ship và giao hàng tận nhà.
+ Quý khách chắc chắn lấy sim thì hãng alo cho mình nhé để cho đỡ mất thời gian của hai bên.
*** Các bạn ở xa chuyển tiền vào tài khoản khi mình nhận được tiền Shop sẽ chuyển hàng ngay cho quý khách hàng, Uy tín và chất lượng tốt nhất là phương châm lớn nhất của mình.

Ngân hàng: VietinBank

Chủ tài khoản: Thái Xuân Quang Quân

Tài khoản: 6201.6305.5998.6524
Địa chỉ: ****Bán Tại: 32 Nguyến công trứ - Phố Huế - Hà Nội
***************Xin cảm ơn*******************