Mới lọc được vài em tuyển, em đem bán luôn ạ
0967.758.858
0967.957.597
09670.55565
09679.77727
0967.6888.13
0967.604.866
0967899.547
0967.326.345
0967.646.456
tình trạng nguyên kít, kít eco extra
9 sim = 1tr500k
call 0988.842.842