kakakakakk con mi này sao nó chụi như con cút vậy a thông,bắt nhổ lông hả kakakk hàng hiếm up cho mi dộc và số dt độc(số này nhớ ko lầm Ngọc Sơn đấu giá) cho giá lun a ơi