Tình hình mình cần kiếm 1 tổ sâu đầu đỏ con hoặc chim con biết bay rồi nhưng phãi dạng ai có thì đễ lại SDT hoặc liên hệ vào email yahoo: vingheochapnhanmatem5614 cám ơn ae nhiều
Cần thanh lý 1 lụp bẫy sâu inox 300k nếu ai cần cứ pm cho mình nhé tk