Cần bán thỏ con từ 1 tháng đến 2 tháng tuổi giá từ 60k đến 70k.
Liên hệ Tùng sdt: 01225747269 tại TP.HCM và Củ Chi.
[IMG] [/IMG]