Em mới nhập lô 8,9 bán đc...Muốn nhập thêm hàng lô 0-9 11 sô bác nào có sent em list với giá tốt vào tuyencd061190@gmail.com
---------------thank----------