Chuyên cung cấp Gà con : Gà Tre Mỹ , Gà Asil Japs , Gà Asil Bobby ( hàng nhập trọn bộ )
Hình ảnh gà nọc ( ko bán )

1- Gà Asil Bobby Trống 1,1 kg. Gà mái 8 lạng, 9 lạng ( gà nhập )

2- Gà Asil Japs Trống 1,1 kg. Gà mái 9 lạng, 1 kg

3- Gà Tre Mỹ
Clip xổ Gà Úa vs Gà Điều . gà Úa đạp mái 2 mùa nên hơi yếu , mùa đầu đá rất nét
clip xổ Asil , Japs , Mỹ hennie bổ sung sau
https://www.youtube.com/watch?v=VrbuGnuMDG0&feature=youtu.be
- Gà Trống Úa Hatch 1,1 kg. Gà mái 8 lạng


- Gà Trống ó mã lại Hennie 1,1 kg. Gà mái 9 lạng, 1 kg

- Gà Trống Điều Hatch 1kg. Gà mái 8 lạng


Điện thoại liên hệ: Q10 đường 3 tháng 2
0909929571 - 0913763908