Đang có 100tr cần nhập lô năm sinh 199x abba aabb abab 668 868 686 886 ae có Lh 0967681234 hoặctoansatbn@gmail.com yahoo: be_coj_kut3_9xbn