Mình vô thẳng vấn đề lun, con gà nhà mình k biết nó bị bệnh gì mà máy nay nó không ăn,thở khò khè, mình banh họng nó ra thì thấy đàm rất nhiều trong miệng, đi phân cức cò, mặt tái mét, hixx nhìn nó thấy mà tội, mình không biết làm sao để trị bệnh nó, có anh em nào ranh hay gặp trường hợp này vào giúp mình cái, cám ơn anh em đã đọc topic.