mình có em gà bướn nhưng do trạng nhõ quá nên cần chia lại cho anh em
gà được 12 tháng , chân thau ( có hàm long ngậm ngọc ) , mắt vàng , gà mòng ngã trái , đã win 1x phá lấu vài xị , gà trạng 7lg5 hiện còn mềm gà anh em nuôi cứng là sút ,
show:giá: 450k
lh: 01219069363
d.c: 475 tùng thiện vương p12 q8