HÔM TRƯỚC MÌNH CÓ LÊN 5S THẤY A NHÂN Ở NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI BÁN GA PERU RẶC 10 THÁNG,MỒNG LÁ.....BÁN GIÁ 7TR5 HA J ĐÓ. MINH KO LƯU SỐ DT CỦA A NHÂn LẠI. BÂY GIỜ TÌM THI KHÔNG THẤY TRANG CỦA A NHÂN NỮA. AE 5S AI BÍT THÌ CHI JUP MÌNH NHÉ, DIA CHI VA SDT CUA A NHÂN. MINH TRAN THÀNH CÁM ƠN.