Nghỉ chơi tennis nên thanh lý giày và quần áo. Toàn bộ chính hãng mua trong adidas store. Giày size 41 (size 8 us). Áo size s, quần size M. Giày đồng giá 700k, áo đồng giá 300k, quần đồng giá 150k. Thanks