Fix mạnh cho bác nào yêu sim độc: 012345.54321: X triệu.

Liên hệ: 09690.54321.