Mỗi ngày giảm giá siêu rẻ 3 sim

27/6/2013
Giá trị áp dụng trong ngày

Đồng giá 11 triệu / 1 sim


0967.44.3333
0967.383333
0967.62.3333


Tình trạng : Nguyên Kít - GD Toàn Quốc
Liên hệ : Call : 09.0709.1991
SMS : 098.4444444