0967.988.198, theo các bác thì định giá con này nhiêu được nhỉ