0966.38.1102 = 3 triệu
(38 = Ông Địa - 1102 = Độc Nhất Vô Nhị)
0966.39.1102 = 3 triệu
(39 = Thần Tài - 1102 = Độc Nhất Vô Nhị)
0907.35.1102 = 2 triệu
(35 = biển xe Ninh Bình - 1102 = Độc Nhất Vô Nhị)
_______________
0988.39.4078 = 2 triệu
(39 = Thần Tài - 4078 = 4 mùa không Thất Bát)
0962.71.4078 = 1,5 triệu
_______________
09.699996.01= 2,5 triệu
09.699996.10= 3 triệu
_______

Tình trạng SIM: Mới 100%
Liên hệ: 016.357.99999