Cần thanh lý:
+1 HDD Western 3.5 1TB bh 1 năm giá 1.050.000 VND
+1 HDD 2.5 di động LaCie (thương hiệu cao cấp) 500GB giá 850.000 VND ko lấy cáp USB giá trừ 50.000
+1 HDD 2.5 di động Samsung 320GB giá 750.000 ko lấy cable USB trừ 50.000

NO FIX dưới mọi hình thức ( NO SMS)