(HCM) Thanh lý 1 body Canon 50D fullbox new 95% + Grip zin BG-E2N , 1 pin zin, 1 pin pisen. Máy hoạt động bình thường đã chụp 29k shoot , ngoại hình đẹp ko trầy. Tặng thẻ CF 2G. Cả bộ 11.2tr.
Liên hệ 0123 8 439 475.
HÌnh ảnh thật :

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]