C[FONT=Arial, serif]ầu chìống[/FONT]


[IMG]http://www5.picturepush.com/photo/a/13419698/640/13419698.jpg[/IMG]
C[FONT=Arial, serif]ầu chì tựrơi[/FONT]


[IMG]http://www2.picturepush.com/photo/a/13419700/640/13419700.jpg[/IMG]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]Quýkhách hàng quan tâm tới Thành An có thể truy cập:[/FONT][/COLOR][URL="http://www.dienthanhan.com/"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]www.dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/URL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]
Hoặcliên hệ:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]


VPGD:Số 486 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội – ViệtNam

Tel: (+84 4)3.9763332 Fax: (+84 4)3.9766146 Hotline:0912.877.972

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]–[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="trang@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]trang@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif][B]Cửahàng giới thiệu sản phẩm:[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

Địachỉ: 39 D2 tập thể Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - HàNội

Điện thoại: +(84 4) 3.9783697 Fax: (+84 4)3.8218347

Di động: 0976.183.162 ( Mrs.Bích)

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif][B]Nhàmáy sản xuất:[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

Địachỉ: Phú Thụy - Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại+84 4) 3.6782542 Fax: (+84 4)3.6782542

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL]