CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
[URL="http://maitamcmeco.com/"]CMECO ELEVATOR[/URL]
TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ [URL="http://maitamcmeco.com/"]THANG MÁY[/URL] MITSUBISHI NHẬT BẢN
Đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam [URL="http://maitamcmeco.com/"]thang máy Mitsubishi[/URL] Nhật Bản - Xuất xứ Thái Lan. Với kinh nghiệm 20 năm về [URL="http://maitamcmeco.com/"]lắp máy[/URL] cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại. Công ty tự hào đã cung cấp chất lượng [URL="http://maitamcmeco.com/"]sản phẩm[/URL] và [URL="http://maitamcmeco.com/"]dịch vụ tốt nhất[/URL] đến Khách hàng.
Địa chỉ:
- Trụ sở: Số 2A Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
- Điện thoại: (04).3868.3211 Fax: (04).3623.1494
Website: [URL="http://maitamcmeco.com/"]http://maitamcmeco.com[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/"]http://thangmaymitsubishi.com[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.net/"]http://thangmaymitsubishi.net[/URL]

E-mail:
[EMAIL="maitamcmeco2001@yahoo.com"]maitamcmeco2001@yahoo.com[/EMAIL]
Hotline: MR.Cường. 0913.230.706 ( Giám đốc )
PKD: Ms.Huyền. 043.868.3211*
Mai Tâm xin trân trọng giới thiệu một số mẫu thang máy Mitsubishi chính hãng
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:thang-cun&Itemid=79"]Thang cuốn[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:nexiez-series-mr&Itemid=92"]NEXIEZ Series-MR[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:nexway-s-series-ip&Itemid=93"]NexWay-S Series-IP[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:elenessa-series-ipap-version2&Itemid=86"]ELENESSA Series-IP/AP Version2[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62:nexway-s-series-aw&Itemid=91"]Nexway-S series AW[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:elenessa-series-ipap-version2&Itemid=98"]ELENESSA Series-IP/AP Version2[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:thang-gia-inh-seb-o&Itemid=102"]Thang gia đình SEB-O[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:thang-ti-hang-gfm-t&Itemid=99"]Thang tải hàng GFM-T[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67:ryoden-dumwaiter-g-series-&Itemid=100"]thang thực phẩm Ryoden Dumwaiter G Series [/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:spiral-escalators-&Itemid=104"]Spiral Escalators [/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:thang-bng-chuyn&Itemid=105"]Thang băng chuyền[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73:thang-may-gia-inh"]Thang máy gia đình[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74:nexway&Itemid=80"]NexWay[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:nexway&Itemid=90"]NexWay[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:nexiez-series-mr&Itemid=81"]NEXIEZ Series-MR[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:nexway-s-series-aw&Itemid=82"]Nexway-S series AW[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:nexway-s-series-ipap-version2&Itemid=85"]NexWay-S Series-IP/AP Version2[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:nexway-s-series-ip&Itemid=83"]NexWay-S Series-IP[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:thang-ti&Itemid=87"]Thang tải[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:thang-ti-hang-gfm-t&Itemid=88"]Thang tải hàng GFM-T[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:thang-ti-thc-phm&Itemid=89"]Thang tải thực phẩm[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:thang-gia-inh&Itemid=94"]Thang gia đình[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:thang-gia-inh-sva-o&Itemid=107"]Thang gia đình SVA-O[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86:thang-gia-inh-seb-o&Itemid=108"]Thang gia đình SEB-O[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:spiral-escalators-&Itemid=96"]Spiral Escalators [/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:series-z-escalator&Itemid=95"]Series Z Escalator[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:thang-bng-chuyn&Itemid=109"]Thang băng chuyền[/URL]
[URL="http://thangmaymitsubishi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90:gd-newq"]Quy trình xanh của thang máy Mitsubishi[/URL]