Tất cả hàng tháo máy bộ. Bao test ae 1 tuần :sogood:
Creative Sound Blaster Live 5.1 SB0200 giá 130k/ cái
Creative Sound Blaster Live 5.1 SB0060 giá 170k/ cái
Creative Sound Blaster Live 5.1 SB0100 giá 130k/ cái
Creative Sound Blaster Live 7.1 SB0410 giá 160k/ cái
Creaitve Audigy 2 SB0240 giá 310k/ cái
Turtle Beach Santa Cruz 5.1 giá 150k/ cái

Khánh (0938264738)
139/22 Tân Sơn Nhì Tân Phú