Thanh lý iphone 3gs 8gb bản quốc tế với giá 1tr9 gồm cáp xạc tai nghe , mat kinh còn mới , vỏ trầy + nứt ít . Hàng nguyên zin nhe, sài ổn đinh song gió vi vu. dang chạy 6.1.3 có backup ifaith 6.0
ai mua goi 0972267718 nhe