thanh lý :

09.25.09.1987 + 09.25.09.1995 + 09.25.09.1996

giá lô 3sim x 450k fix giá - giá lẻ 750k/sim