màu vàng đồng 1 trống 2 mái (mái đang chịu cồ,trống trưởng thành)
màu vàng chanh 1 trống 2 mái (trống mái 5 tháng tuổi)
bộ lớn 8tr.bộ nhỏ 5tr.
đ/c:52/2A đặng văn mây dĩ ann bình dương.