BÁN 9 GÀ TRE TRỐNG LAI
1. gà tre lai mỉ ,nặng 9 lạng yếu , chân vàng 8 móng đen 2 háng trơn nhỏ cao gà , gà 11 tháng , lối đá nạp lùa miệng lông bo lớn, gà mới chưa xuống lông giá : 900k
2. gà chuối gấm lai , nặng 1,3 kí , 11 tháng , chân vàng 2 hàng vải , lối đá nạp lùa miệng lông bo lớn, gà mới chưa xuống lông giá : 850k ( bổn bến tre mai độ)
3. gà khét sửa lai máu , nặng 9 lạng , 12 tháng , chân vàng 2 hàng trơn , lối đá canh nạp chân đôi miệng lông , gà mới chưa xuống lông giá: 700k4. gà điều vàng lai máu peru, mỉ , nặng 1 kí 200 gam yếu , chân Xanh vuông 2 hàng trơn, 11 tháng hơn,chân vàng gà có nước nuôi , lối đá nết dử nạp nhanh trà miệng lông , gà mới chưa xuống lông giá : 900k
5. gà we lai máu peru , nặng 1 kí 500 gam , gà 11 tháng , chân đen 2 hàng trơn cao gà , lối đá nạp lùa nhanh miệng lông bo lớn , gà mới chưa xuống lông giá ; 750k
6. gà tre chuối , nặng 9 lạng , chân vàng 2 hàng trơn , 10 tháng hơn , lối đá canh nạp miệng lông giá ; 600k7. gà điều bông lai , nặng 9,5 lạng , gà tơ 9,5 tháng , chân trắng 2 hàng trơn nhỏ cao , lối đá canh nạp miệng lông , gà mới chưa xuống lông gái : 650k
8 gà chuối lủa , nặng 9 lạng , 10 tháng , chân vàng 2 hàng trơn , lối đá canh nạp miệng lông , gà mới chưa xuống lông giá; 550k
9. gà tre điều lai , gà tơ 9 tháng , chân vàng 8 móng đen , lối đá nạp lùa miêng lông suốt cự với gà đồng trặng , gà mới chưa xuống lông giá : 650kĐÂY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG ĐI GIAO
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1 A , CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP A7 ĐT: 0909261269