cần mua 1 con gà mái mỷ hoặc mỷ lai peru
bổn tốt gần đẻ hoặc đang đẻ lứa so ae LH:lephuongduy78@yahoo.com
thank ae đã đọc tin.