Đang độ đói kém thanh lý ít hàng tuyển dòng lộc phát giá rẻ. Giá đã chuẩn anh em tự làm việc với khách. Múc số nào
call, sms:
0965 89 89 98 làm việc.
Tk Vietcombank: 0451001975672
TK Sacombank: 022525666666

04.665.19999 === 15000
0968616688 ===
12999
0965.89.89.98 ===
11999
0965.99.88.98 ===
8000
0968809998 === 2699
0915.81.38.38 === 2599