Chuyên bán gà con các dòng gà sau đây :
Một số hình ảnh gà nọc hàng gà đẹt ( ko bán )
Liên hệ : 0903 33 22 77 A Dũng , Q12 , Gần Bia Tiger