Em Dũng GIA LAI cần nhập lô hàng 79 Viettel ae có buzz em

với..Số lượng ko hạn chế.nhờ ae Spam giùm em với

yahoo: dungth_mottinhyeu_1102

web: SIMDEP7979.COM

mail:dungth1102@gmail.com

hotline: 0905.662.668 & 0987.66.5679