[SIZE=4][COLOR=#006400]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT
Họ tên : Lê Hòa
[B][U]Mobile [/U][/B][U]:[/U][B][U]0923.00.3456[/U][/B]
[U]Tell : [/U][B]04.66.75.14.13[/B]
[B][U]04.33.60.2345 - 0466.866.999[/U][/B]
Y!M : quatangdoingoai03
Skype : quatangdoingoai
Email : [/COLOR][EMAIL="quatangmyngheviet68@gmail.com"][COLOR=#006400]quatangmyngheviet68@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][COLOR=#006400]
http//cungcapquatang.com - [url]www.vfavietnam.com[/url]
Wite: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] - [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.vfagift.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]www.vfwww.vfagift.com agift.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400]
Website: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] –
[/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=arial][COLOR=#006400][SIZE=4][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114442_10.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114448_11.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114436_9.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114430_8.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114426_7.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114421_6.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114417_5.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114413_4.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT] [FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114409_3.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114405_2.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT] [FONT=times new roman][FONT=inherit][B][FONT=inherit][U][FONT=inherit]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114526_li.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114513_3.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/03/06/743405/201203114502_0.jpg[/IMG][/FONT][/U][/FONT][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=arial][COLOR=#006400][SIZE=4][FONT=times new roman][FONT=inherit]S[FONT=inherit]ản xuất,cung cấp sản phẩm huy hiệu, Biểu trưng, kỷ niệm chương.
- Cung cấp các sản phẩm Quà tặng ngoại giao cac cấp cho các Hội nghị, Hội thảo, đón nhận huân huy chương, kỷ nịêm….
- Thiết kế sáng tạo logo, biểu trưng, biểu tượng, các mẫu quà tặng mới
[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Verdana]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=#006400]Họ tên : Lê Hòa
[B][U]Mobile [/U][/B][U]:[/U][B][U]0923.00.3456[/U][/B]
[U]Tell : [/U][B]04.66.75.14.13[/B]
[B][U]04.33.60.2345 - 0466.866.999[/U][/B]
Y!M : quatangdoingoai03
Skype : quatangdoingoai
Email : [/COLOR][EMAIL="quatangmyngheviet68@gmail.com"][COLOR=#006400]quatangmyngheviet68@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][COLOR=#006400]
http//cungcapquatang.com - [url]www.vfavietnam.com[/url]
Wite: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] - [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.vfagift.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]www.vfwww.vfagift.com agift.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400]
Website: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] –[/COLOR][/SIZE]