Muốn đổi 1 sim Vina 10 số đuôi 3333 đầu 0949
Lấy Vina 10 số đuôi 6666 hoặc 7777

Cám ơn cả nhà