[SIZE=5][COLOR=#006400]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT
Họ tên : Lê Hòa
[B][U]Mobile [/U][/B][U]:[/U][B][U]0923.00.3456[/U][/B]
[U]Tell : [/U][B]04.66.75.14.13[/B]
[B][U]04.33.60.2345 - 0466.866.999[/U][/B]
Y!M : quatangdoingoai03
Skype : quatangdoingoai
Email : [/COLOR][EMAIL="quatangmyngheviet68@gmail.com"][COLOR=#006400]quatangmyngheviet68@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][COLOR=#006400]
http//cungcapquatang.com - [url]www.vfavietnam.com[/url]
Wite: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] - [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.vfagift.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]www.vfwww.vfagift.com agift.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400]
Website: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] –
[FONT=Arial][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214627_15.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214616_14.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214646_17.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214636_16.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214708_19.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214655_18.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214837_38.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214716_20.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109215151_48.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/15/825773/201109214856_29.jpg[/IMG] [FONT=times new roman]
[IMG]http://quatangdoingoai.com/product/img/p/1070-1152-large.jpg[/IMG][/FONT][FONT=times new roman][IMG]http://quatangdoingoai.com/product/img/p/1068-1150-large.jpg[/IMG][/FONT] [/FONT]
[FONT=Arial][FONT=times new roman][IMG]http://quatangdoingoai.com/product/img/p/1063-1145-large.jpg[/IMG][IMG]http://quatangdoingoai.com/product/img/p/1062-1144-large.jpg[/IMG][/FONT]
[IMG]http://quatangdoingoai.com/product/img/p/1056-1138-large.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109134559_53.jpg[/IMG][/FONT]

[FONT=Arial][FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135210_51.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135223_48.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135235_47.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135250_46.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135300_45.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135314_44.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135325_42.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135336_41.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135718_40.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135900_39.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135914_38.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135929_37.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109135950_33.jpg[/IMG][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109140005_32.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109140022_29.jpg[/IMG] [IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109140038_28.jpg[/IMG]
[/FONT][FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109140050_26.jpg[/IMG][/FONT][FONT=times new roman][IMG]http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/09/09/807266/201109140106_14.jpg[/IMG][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial]Công ty Quà tặng Mỹ nghệ Việt chuyên sản xuất và gia công các loại quà tặng quảng cáo:
- sản xuất đồng hồ treo tường
- sản xuất đồng hồ để bàn
- nhận in logo công ty trên đồng hồ
- cung cấp đồng hồ các loại
- sản xuất huy chương
- sản xuất chặn giấy pha lê
- sản xuất cúp pha lê
- sản xuất lọ hoa pha lê, lọ hoa thủy tinh
- Huy hiệu đồng ăn mòn đổ màu
- Biển tên công ty
- Huy hiệu dập nổi
- Huy hiệu mạ vàng, mạ bạc, mạ kẽm
- Huy hiệu mica, huy hiệu nhựa dẻo
- Huy hiệu in offset
- Sản xuất,cung cấp sản phẩm: huy hiệu, Biểu trưng, kỷ niệm chương.
- Quà tặng pha lê, cúp pha lê, kỷ niệm chương pha lê, chặn giấy pha lê, đồng hồ pha lê
- cung cấp lọ hoa thủy tinh, lọ hoa pha lê, in khắc logo trên lọ hoa.
- sản xuất đĩa đồng, đĩa đồng ăn mòn, đĩa đồng đúc, đĩa đồng đúc logo công ty,
- sản xuất cúp, cúp đồng, cúp kỷ niệm, cúp xoay
- nhận cung cấp bút bi, in logo công ty trên bút bi, bút khuyến mại, bút ký
- sản xuất hộp đựng card visit, hộp đựng danh thiếp, hộp đựng name card
- Sản xuất, in ấn, cung cấp các loại bút quà tặng, bút quảng cá[/FONT]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT
Họ tên : Lê Hòa
[B][U]Mobile [/U][/B][U]:[/U][B][U]0923.00.3456[/U][/B]
[U]Tell : [/U][B]04.66.75.14.13[/B]
[B][U]04.33.60.2345 - 0466.866.999[/U][/B]
Y!M : quatangdoingoai03
Skype : quatangdoingoai
Email : [/COLOR][EMAIL="quatangmyngheviet68@gmail.com"][COLOR=#006400]quatangmyngheviet68@gmail.com[/COLOR][/EMAIL][COLOR=#006400]
http//cungcapquatang.com - [url]www.vfavietnam.com[/url]
Wite: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] - [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.vfagift.com/%20TEXT-DECORATION:%20underline"][COLOR=#006400]www.vfwww.vfagift.com agift.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400]
Website: [/COLOR][URL="http://raovat68.net/redirector.php?url=http://www.quatangdoingoai.com/"][COLOR=#006400]http://www.quatangdoingoai.com[/COLOR][/URL][COLOR=#006400] –[/COLOR][/SIZE]