Trả trước chính chủ sang tên tại điểm giao dịch, giá đã chuẩn chỉ nhận chốt, miễn mặc cả. Call: 0977.68.86.86