Mình có em Canon 6560 ( in màu A3) mới mua 1 tuần, nay cần tiền gấp nên để lại cho anh em có nhu cầu.
Em này đã có hệ thống liên tục ( mực Comax).
Giá em nó ra đi là 5.000.000
Anh em có nhu cầu liên hệ 0902 . 02.60.60