Mình cần bán 1 con chào mào gia lai 9 tháng lồng do chú mình từ gia lai mang vào.
Chim vua xong long , chỉ còn chút phan duoi
Chim tuong trung dài đòn, mào cao hơi lân, yếm đậm hót to rõ giọng, lâu lâu chéc vài tiếng nghe rất đanh, còn hơi chao lồng.
Bạn nào có nhã ý xin alo phone cho mình 0929175115.
Dc 50/22 lý nam de p7 q11
Gía 650k ko long