Tứ quý 8888, tứ quý 6666, ngũ 00000, sảnh 6789, đuôi lộc phát 6868, tứ quý 3 hội tụ

0969808888 - 65
0902498888 - 44
0968800000 - 32
0989300000 - 29
0968136666 - 34
0905186789 - 22
0965545555 - 22
0988888820 - 25
0902786868 - 18
0919523333 -16
Đơn vị : ngàn đồng
Liên hệ mua sim :
Hàn ( 0978.234.333 - 0905.18.6789 - 0919523333 )
3 số 3 mạng, free mạng nào gọi mạng đó cho đỡ tốn bạc
Sim chính chủ, không qua trung gian, kết số nào hốt liền số đó
Giá trên đã chuẩn


website :