Để xem đáp án đề thi đại học môn hóa khối bm 2013 ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
DA TÊNMÔN MÃĐỀ gửi 8749
Ví dụ: Để xem đáp án đề thi đại học Môn Toán học khối B năm 2013 mã đề 629 thí sinh soạn tin theo cú pháp như sau:
DA Toán 629 gửi 8749
Tương tự, để xem đáp án môn Hóa học khối B năm 2013 của các thí sinh mã đề: 629, 435,348,253 …… Thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
DA HOA 629 gửi 8749
DA HOA 435 gửi 8749
Đáp án môn Hóa học khối B năm 2013 sẽ được cập nhật trên websiteXemdiemdaihoc.edu.vn sớm nhất.Ngoài ra đáp án đại học năm 2013 tất cả các môn thi khối A,A1 Khối B, Khối C, Khối D…cũng sẽ được cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.Các bậc phụ huynh và các thí sinh hãy theo dõi các thông tin tuyển sinh của chúng tôi để có được thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.