Khu TT4: Tổng diện tích: 8.984m2, chia làm 2 khu.
- Khu A có 22 lô, diện tích: 180m, 220m , 250m, … 342m2, đường 8,5m, 11,5m, 15,5m.
+ Giá Bán: Từ 31tr đến 43 tr/m2 tiền đất.
+ Xây thô và hoàn thiện ngoài: 1.434 tỷ/căn
- Khu B có 9 lô, diện tích: 216m đến 493m2, đường 15,5m và 30m.
+Giá Bán: Từ 31tr – 47 tr/m2 tiền đất
+ Xây thô và hoàn thiện ngoài: 1.434 – 1.899 tỷ/căn
+ Đã có HĐMB

Quý khách quan tân vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

Quản lý Dự Án của HUD

Mr Soạn : 0987.626.697

Email : soan.hebico@gmail

https://sites.google.com/site/chungc...pthaplinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...aynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/chungc...ndhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungc...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcun04chudautumoban/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2linhdamhud8/
https://sites.google.com/site/banbietthutaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoitaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutaynamholinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutt1taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt2taynamlinhham/
https://sites.google.com/site/bietthutt3taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt4taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt5taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt6taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/mobanchungcuskyview/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthaphud/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthapbic/
https://sites.google.com/site/vp5bandhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoilinhdham/
http://bietthutaynamlinhdam.bizwebvietnam.com/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2hud8/
https://sites.google.com/site/bietthulinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2/
http://hebico.com.vn/

biệt thự linh đàm,biet thu linh dam,biệt thự tây nam linh đàm,biet thu tay nam linh dam,bán biệt thự tây nam linh đàm,ban biet thu tay nam linh dam,dự án tây nam linh đàm,du an tay nam linh dam,khu đô thị mới tây nam linh đàm,khu do thi moi tay nam linh dam,biệt thự tt1 tây nam linh đàm,biet thu tt1 tay nam linh dam,biệt thự tt2 tây nam linh đàm,biet thu tt2 tay nam linh dam,biet thự tt3 tây nam linh đàm,biet thu tt3 tay nam linh dam,biệt thự tt4 tây nam linh đàm,biet thu tt4 tay nam linh dam,biệt thự tt5 tây nam linh đàm,biet thu tt5 tay nam linh dam,biệt thự tt6 tây nam linh đàm,biet thu tt6 tay nam linh dam,mua biệt thự tây nam linh đàm,mua biet thu tay nam linh dam,tt1 tây nam linh đàm, tt1 tay nam linh dam,tt2 tây nam linh đàm, tt2 tay nam linh dam, tt3 tây nam linh đàm, tt3 tay nam linh dam, tt4 tây nam linh đàm, tt4 tay nam linh dam, tt5 tây nam linh đàm, tt5 tay nam linh dam, tt6 tây nam linh đàm, tt6 tay nam linh dam,