em cần tim sim

189.289
24.1997
326.893
26.09.91 hoặc 26.9.91 đc cả 1991
em cũng liếm hết .

10s các anh nhé . ai có show em với . thank các anh nhiều .

ai đi qua úp phụ em với nhé thank ạ .
:-":-":-"