Nâng cấp dư 1 HDD Seagte 80GB ATA mỏng hàng tháo máy cơ êm không bad
Giá 180K bao test 7 ngày cho AE 5S
Liên hệ: Tuấn - 0902904797
DC: 46i Trần Đình Xu - Q1