Mình có vài món sau cần bán

1.HDD 500GB SEAGATE SATA còn bảo hành đến giữa năm 2014= 950k
2.HDD 250GB SEAGATE SATA còn bảo hành đến giữa năm 2014=850k
3.HDD 250GB WD sata còn bảo hành đến giữa năm 2014=850k
4.UPS SANTAK BLAZER 2000EH còn bảo hành đến cuối năm 2014 có giấy bảo hành chính hãng Giá ra đi là 3000k/cục

5.update............
DD: 01275939349
D/C: CU XA PHU LAM A- 97 KINH DUONG VUONG -QUAN 6-HCM