Bác nào có vt 09 duoi 14.09.12 -- 09xx 10.10.89 -- 09xx 07.11.89.-- 09xx02.02.88 buzz hoặc call em.nhá 0967.226.888 spam giùm em nhá