LÔ 125k/1 x 12 sim nofik

0967.20.5007=400k
0967.91.6007=400k
0967.86.3007=400k
0967.02.1007=400k
09.6769.1007=400k
0967.35.0007=500k
0967.710.780=400k
0967.208.278=400k
0979.035.032=350k
0975.930.530=300k
09.7631.2631=300k
0976.316.312=350k

Lô=360k x 8 sim (nofik)

0969.32.4668=900k
0963.15.3686=1tr
09676.12.444=500k
096767.1112=700k
0967.24.8386=800k
0986.740.741=800k
0967.460.461=800k
0982.073.078=1tr


Liên Hệ
Nguyễn Binh
0969.365.668
0986.378.678
01233.3003.90
yahoo: simso365668
gmail: nguyenvanbinh357@gmail.com
địa chỉ
1: Nhân Bình-Lý Nhân-Hà Nam
2: 229B-Phạm Văn thuận-Tân Tiến-Biên Hòa-Đồng Nai

bán
096.444.0123=2tr8
0986.378.678=2tr8