ai có lục luc 7,8 giá cả fai chang thì pm minh nhé
pm 0909108888