Bán Main sk 775:
Main asus và giga, full on bo, chạy DDRAM 1, sp Dual core, giá 220k/ 1 cái, bảo hành 1 tháng, 1 đổi 1
cpu: P4 630-631, giá 50k và Fan dzin cho p4, giá 50k
P5PE-VN:

8I856GME-775: