tình hình là về cát tiến (phù cát,Bình định ) ăn giỗ thi gặp đc 1 chú đi bẫy chào mào về thi Minh thấy trong long có e nay...nên nan ni Chu chia lai cho ve nui.
e này tuong ta va thai độ bao chim trống.3 mong chân hồng . Chim má trắng nhe sau day La hinh Anh e no luc bat tay ra coi rat ky


Giá e nó : 2tr5
va dot nay Minh có vào khoang 10 e thuoc hay. A e nao thik Chu lien he minh.
sdt : 01265171401 ( gia )
dc : 166 le trong tấn , tân phú
cam ơn mọi nguoi da xem Top pic nhe