www.muacode.com nhận Repair cho những máy Samsung, HTC, Nokia Lumia, LG, Huawei, ZTE, Sony Ericsson, Sky, Toshiba, Dell, Motorola, Asus up rom lỗi như : mất nguồn, treo logo, Baseband unknow, imei null hay imei 0049 bằng phần mềm giá 300.000vnd.

- Thời gian xử lý từ 1-> 24h.
- Trong quá trình Repair có thể tháo máy hàn chân jtag.- Nhận sửa chữa phần cứng cho những máy mất nguồn, hư Baseband, imei null, mất sóng, mất wifi, không xạc được, camera fail, không loa và không chuông khi gọi, không micro, không xoay màn hình... ( sẽ báo giá sau khi kiểm tra ).- Nhận thay HDD hay eMMC chip 4GB, 8GB, 16GB, 32GB cho những model Samsung, HTC, LG... - Nhận thay Màn hình, cảm ứng, Camera 8.0 MP, Camera 2.0 MP, dây USB....

Danh sách máy có thể repair hay cứu lại được ( Máy không có trong danh sách thì call nha ) :Dell Models:
Mini 5 ( Streak ) - Repair Dead Boot, Full Device Repair
HTC Models:
HTC 7Pro - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC 8S - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC 8X 16GB - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC 8X 8GB - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Amaze4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Artemis - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Athena - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC ChaCha - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Chief - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Click - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Dash - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Desire - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Desire CDMA - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireC - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireHD - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireS - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireV - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireX - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DesireZ - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Diamond - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Dream - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DroidDNA - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC DroidEris - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Elf - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Espresso - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Evo3DCDMA - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC EVO3D - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC EvoDesign4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC EvoView4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Explorer - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Explorer - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Flyer4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Flyer - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Flyer - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Gene100 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Glacier - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC HD - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC HD2 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC HD7 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC HD7Pro - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC HDMini - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Herald - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Hero - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Imagio - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC IncredibleS - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Incredible-2 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Incredible-C - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Incredible-S - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Inspire - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Jade - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC JetStream - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Jewel - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Legend - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Magic32A - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Magic32B - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Magic - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Mega - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Mozart - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC MyTouch4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Neon - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Nexus - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Niki - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC OneS3 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC OneS4 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC OneV - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC OneXL - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC OneX - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Polaris - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Radar - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Raphael - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Rezound - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Rhodium - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC RhodiumW - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Rhyme - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Sensation4G - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC SensationXL - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Sensation - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Snap - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Supersonic - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Surround - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Tattoo - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Thunderbolt - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Titan - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Topaz - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID,
HTC Trophy - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Vivid - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC WildFire - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC WildfireS - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC WildfireSCDMA - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Wings - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Wizard - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC Desire SV T326e - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
HTC J, ISW13HT, HTL21 - Repair Dead Boot, Repair IMEI, Repair CID
Huawei Models:
Huawei C2605 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2607 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2801 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2806M - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2807 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2808 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2809 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2823 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2830 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2856 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2901M - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2905 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C2906 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C31 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C3200 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C3500 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C5005 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C5100 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C5589 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei C8500 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E153U - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E1550 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E160 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E160G - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E169 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E17X - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E220 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E5830 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E5832 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei E585 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei EC1260 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei EC189 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei ETS2205 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei ETS2222 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei ETS2225 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei S7 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U1270 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U1280 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U2800 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8110 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8150 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8150D - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8160 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8180 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8220 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8350 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8350-51 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8500 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8650 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8655 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8800 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8800Pro - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8815 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8825D - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Huawei U8860- Repair Dead Boot, Full Device Repair
LG Models:
LG BL20 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG C660H - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG C710H - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU405 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU575 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU720 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU915 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CU920 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CT810 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG CT815 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E405 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E612 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E615 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E720 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG E900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F100S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F120K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F120L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F160K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F160L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG F160S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GD880 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GD880f - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM730 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM730e - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM730f - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM735 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM750 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM750Q - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM750h - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM750n - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540G - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540GO - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540R - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540f - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT810H - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GM730 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG GT540 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KC910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KC910i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH1800M - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH2100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH2200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH2700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH3100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH3400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH3900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH6400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH6500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH8000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KH8200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU2000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU3700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU4000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU4300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU5400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU6300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU7300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU9100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU9200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU9300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU9500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KU9600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG KS20 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L-04A - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L-06A - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L600I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L601I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L704I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L705I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L705IX - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L706IE - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG L852I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LU2300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LU6200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LV7400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LV7400R - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LS970 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG LSP450T - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P350 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P350G - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P350GO - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P500H - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P503 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P505 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P505R - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P506 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P506GO - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P509 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P698 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P705 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P920 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P930 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P970 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG P999 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH110 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH150 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH150A - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH170 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH210 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH240 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH410 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH460 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH470 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH640 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH650 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH810 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SH860 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU130 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU370 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU430 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU540 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU630 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU640 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU760 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU870 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU920 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU950 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG SU960 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG TU720 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG TU915 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG U8210 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3540 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3610 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD3640 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG RD6100 -Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG TD636 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
LG VM265 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Motorola Models:
Motorola A3000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Motorola A3100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Motorola ME600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Motorola MB300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Motorola MB860 - Repair Fail to boot, Repair cảm ứng lệch
Motorola XT910 - Unbrick, Fix boot, Mass storge, fix CID
Motorola XT910K - Unbrick, Fix boot, Mass storge, fix CID
Motorola XT910S - Unbrick, Fix boot, Mass storge, fix CID
Motorola XT912 - Unbrick, Fix boot, Mass storge, fix CID
Nokia Models :
Nokia Lumia 610 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Nokia Lumia 710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Nokia Lumia 800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Nokia Lumia 900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Sky Models:
A730S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A760S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A770K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A800S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A810S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A820L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A830K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A830L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A830S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A840S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A850K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A850L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
A850S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
T100K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
UM150 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
UM175 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
IM-U310K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
IM-U440S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
IM-S550S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Models:
Samsung A837 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung A867 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung A877 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung A887 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung A900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B119 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B139 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B159 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B209 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B219 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B259 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B2710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B309 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B319 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B339 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B379 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B5330 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B5510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B619 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B6520 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B7320 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B7330 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung B7510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung C5510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung C6712 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E110S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E120L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E120S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E160K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E160L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E189 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung E329I - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung F219 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung F480 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung F500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung F619 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung G800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung G810 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I450 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I509 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I520 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I535 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I5500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I550 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I5510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I559 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I560 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I5700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I5800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I607 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I717 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I718 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I727 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I740 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I747 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I747M - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I7500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I777 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I780 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8000L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8150 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8160 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8190 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8320 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8350 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I847 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8530 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I8910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I897 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9001 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9003 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9020A - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9020T - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9023 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9070 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9070P - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9082 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I908E - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9100G - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9100T - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9100P - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9103 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9105 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9108 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I917 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I920 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9210 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9220 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I9300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung I997 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung L760 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M110S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M130K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M180S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M180W - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M190S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M200K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M200S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M240S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M569 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M7500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M7600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M820 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M828 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M8800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung M8910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung N7000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung N8010 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P1000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P1000N - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P1010 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P3100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P3110 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P3113 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P5100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P5110 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P5113 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P6200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P6800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P6810 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P7320 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung P960 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung R530 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S109 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S189 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S239 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S3310 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S3370 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S359 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S3650 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S3850 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5230 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5233 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5250 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5260 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5301 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5360 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5380 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5380D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5380K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5510 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5560 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5560i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5570 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5570i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5660 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5670 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5750E - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5830 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5830G - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5830i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S5830L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6012 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6312 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6500D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6802 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S6810P - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7070 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7230E - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7250D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7330 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7350 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7350i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7500L - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7500T - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7530 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7562 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S7562i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S8000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S8300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S8500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S8530 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung S8600 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SC-02B - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SC-03D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SC-05D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SC-06D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-D700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-D710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-L710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-L720 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T479 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T499 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T589 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T669 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T679 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T749 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T759 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T879 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T919 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T939 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T959 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T959D - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T959V - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T989 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T999 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung T999V - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung U700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung U800 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung U900V - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung W299 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung W629 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung YPG1 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung YPG70 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z140 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z240 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z540 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z630 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z650i - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung Z710 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung ZV10 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung ZV60 -Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W240 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W270 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W290 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W330 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W350 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W390 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W410 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W460 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W550 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W560 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W570 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W590 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W720 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W750 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W770 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W780 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W830 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W920 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W930 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SCH-W940 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SHW-A130K - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SHW-A180S - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W2400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W2900 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W3000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W3500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W4100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W4200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W5000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W5200 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W5300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W5310 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W7700 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W8300 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W8400 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W9000 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W9100 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Samsung SPH-W9500 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
SonyEricsson Models:
SE E10i - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SEE15a - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE U20a - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE U20i - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE X1 - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE X10 - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE X10 Mini - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
SE X8 - Repair IMEI, Full Security Repair (TA Repair), Repair Dead Boot
Siemens Models :
Siemens EF81 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Siemens SXG 75 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba Models:
Toshiba G810 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba G900 PDA - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba G910 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba TG01 - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba T01A - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
Toshiba X02T - Repair Dead Boot, Read/Write/Erase Flash
ZTE Models:
ZTE CN600 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE AC2746 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE AC2766 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE AC30 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE C335 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE C370 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F100 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F101 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F102 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F156 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F160 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F188 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F230 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F280 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE F285 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE FWPC26 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF100 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF112 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF170 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF180 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF180S - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF190 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF622 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF626 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF627 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF628 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE MF632 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE N721 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE R518 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S100 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S160 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S1602 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S165 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S170 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE S185 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE Skate - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE V880 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE V889D - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE V9 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE WP829 - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE K3765-Z - Repair Dead Boot, Full Device Repair
ZTE Racer - Repair Dead Boot, Full Device Repair
Những model máy hiếm gặp cũng repair được :
Acer S100
Anydata ADU 555C
ASUS P526
CoolPad 5860Plus
Daewoo DPN3500
DELL Streak
DELL XCD28
Eten X800
EuroSky ES4100
Fly IQ285
Intex In50
iPAQ 614
Lenovo LePhone3GW100
LinkSys WRT54GL
Olive C2110
Orange Boston
Orton 4100C
Qtek 9000
RoverPC EvoV7
Sungil SXC1080
Unicare ChivaC2
Unicare UN510BF
Liên hệ : www.muacode.com www.bekhoadienthoai.comUnlock, mở mạng, giãi mã, bẻ khóa giá rẻ bất ngờ cho khách lẻTẠI TP.HCM - LIÊN HỆ THANH TRÍ MOBILE

  • Đ/c : 121 Lũy Bán Bích P. Tân Thới Hòa Q. Tân Phú Tp.HCM
  • ( Cách cổng Đầm Sen chừng 1 km : Hòa Bình -> rẻ trái Lũy Bán Bích )
  • ĐT: 08.66607407 - 01224.162.163 (Mr. Trí) - 0907.442.662 (Mrs. Phượng)


  • Yahoo & Skype : thanhtrimobile - Email : thanhtrimobile@yahoo.com
  • VCB Q. Tân Phú HCM : 0441003913121, Chủ TK : Đoàn Thanh Trí
  • Sacombank Q. Tân Phú HCM : 060016823549, Chủ TK Dương Khánh Phượng
  • AgriBank Q. Tân Phú HCM : 6460205261457, Chủ TK : Đoàn Thanh Trí
    VietinBank Q. Tân Phú HCM : 711A77889744 Chủ TK : Đoàn Thanh Trí
  • Sơ đồ đường đi đến Thanh Trí Mobile

TẠI ĐỒNG NAI - LIÊN HỆ PHƯƠNG ANH MOBILE