nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG ANH (30T)
ms1: gà chuối vàng mồng trích, chân vàng nghệ cán xương 1kg0,80gam lai 50%...


ms2: gà khét nâu lông mã đen xậm mồng dâu 3 lá chập , chân vàng cựa đen 950gam lai 50%...


ms3: gà đều đỏ mồng chập tích voi, chân vàng nghệ 1kg lai hơn 50%...


ms4: gà cứu vàng mồng lá tích voi trắng, chân vàng nghệ 960gam lai 35%...


ms5: gà chuối đen mồng dâu chập, chân xanh tích trắng 920gam lai 50%...


ms6: gà đều lá tích trắng, chân xanh 960gam mỹ lai rừng 50%...


ms7: gà chuối vàng bông mồng trích, chân trắng đuôi lao 1kg1 lai 50% e này nay ăn 2 cái nha...


ms​8: gà vàng mồng dâu tích trắng, chân vàng nghệ đuôi lao 880gam lai 50%...